ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  สนง.คปก.ประชุมวิชาการ”แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (ครั้งที่ ๕)”

  08/02/2016
  สนง.คปก.ประชุมวิชาการ”แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (ครั้งที่ ๕)”

  กลุ่มงานกฎหมายกระบวนการยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการปฏิรุปกฎหมาย จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (ครั้งที่ ๕) ที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อาคารซอฟต

  สำนักงานคปก.จัดประชุมวิชาร่วมเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะไปยังกรธ.ร่างรัฐธรรมนูญ

  05/02/2016
  สำนักงานคปก.จัดประชุมวิชาร่วมเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะไปยังกรธ.ร่างรัฐธรรมนูญ

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีประชุมวิชาการถกแถลงร่างรัฐธรรมนูญ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในแต่ละประเด็น วันที่ ๒ ก

  ติดตามการประชุมสนช.ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

  10/02/2016
  ติดตามการประชุมสนช.ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

  ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ (สมัย) วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙    เรื่องด่วน ๑. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากกา

  ติดตามการประชุมสนช.ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

  03/02/2016
  ติดตามการประชุมสนช.ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

  ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (สมัย) วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  เรื่องด่วน ๑. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ๒. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทัน


  NameSizeHits
  กม คปก (ป) ที่ 1/2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ ศ . .1.7 MiB31
  กม.คปก.(ร) ที่ 7/2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....355.5 KiB236
  กม.คปก.(ก) ที่ 37/2558 เรื่อง กรอบและแนวทางปฏิรูปกฎหมายการชันสูตรพลิกศพ1.2 MiB162
  กม.คปก.(ก) ที่ 31/2558 เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑1.9 MiB100
  กม.คปก.(ก) ที่ 48/2558 เรื่อง แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา1.8 MiB219
  กม. คปก. (ก) ที่ 47/2558 เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น1.8 MiB242
  กม. คปก. (ก) ที่ 46/2558 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง1.1 MiB170
  กม.คปก.(ก) ที่ 43/2558 เรื่อง คุณสมบัติและบทบาทที่ปรึกษากฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชน740.2 KiB158
  กม คปก (ก) ที่ 42/2558 เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าข้อมูลข่าวสารของราชการ1.1 MiB135
  กม คปก (ก) ที่ 40/2558 เรื่อง กฎอัยการศึกและเขตอำนาจศาลทหารเหนือคดีพลเรือนที่กระทำความผิด390.4 KiB125
  1 2 3 16


  Selected Title