ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?
  • ติดตามรับชมหนังสั้นเรื่อง “The Purple Kingdom”
  • ติดตามรับชมหนังสั้นเรื่อง “ศพนิรนาม”
  • ติดตามรับชมหนังสั้นเรื่อง “จุดตบของเจน”
  • ติดตามรับชมหนังสั้นเรื่อง “หาย(นะ)”
  • ติดตามรับชมหนังสั้นเรื่อง “หยุดนะ…ยอมมอบตัวซะโดยดี เราล้อมไว้หมดแล้ว”
  • “เมื่อการอุ้มหาย เกิดจากน้ำมือของ…ผู้มีอำนาจ” -The Purple Kingdom- ภาพยนตร์โดย : พิมพกา โตวิระ หนังสั้นประเด็น : การอำนวยความยุติธรรมโดยรัฐ เมื่อบุคคลสูญหาย 1 ใน 9 หนังสั้น ก้าวปฏิรู

   Read more
  • -ศพนิรนาม- ภาพยนตร์โดย : มานุสส วรสิงห์ หนังสั้นประเด็น : การใช้นิติวิทยาศาสตร์ ในการค้นหาหลักฐานในคดีอาญา 1 ใน 9 หนังสั้น ก้าวปฏิรูป เมื่อคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจับมือกับไทยพีบีเอสและ 9 ผู้กำกับรุ่นให

   Read more
  • “จุดตบของเจน” ภาพยนตร์โดย : คงเดช จาตุรันต์รัศมี หนังสั้นประเด็น : อัยการค้นหาความจริง 1 ใน 9 หนังสั้น ก้าวปฏิรูป เมื่อคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจับมือกับไทยพีบีเอสและ 9 ผู้กำกับรุ่นใหม่ มาเปิ

   Read more
  • “…ชาวบ้านในชุมชนจะทำอย่างไร? เมื่อพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์…หายไป…!…” หาย(นะ) ภาพยนตร์โดย พรรณพันธ์ ทรงขำ หนังสั้นประเด็น : ไกล่เกลี่ยเคลียร์ได้…ด้วยชุมชน”

   Read more
  •   ติดตามรับชม “หยุดนะ…ยอมมอบตัวซะโดยดี เราล้อมไว้หมดแล้ว” ภาพยนตร์โดย สันติ แต้พานิช หนังสั้นประเด็น : สิทธิ…ผู้ถูกจับกุม ๑ ใน ๙ หนังสั้นชุดปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอาญา ออกอากาศว

   Read more

  ผู้บริหารสนง.คปก.พบประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

  ผู้บริหารสนง.คปก.พบประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

  นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และ ผู้บริหารสำนักงานฯ เข้าพบ ร้อยเอก ดร.ทินพันธ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสวัสดีปีใหม่และหารือการประสานงานความร่วมม

  สำนักงานคปก.จับมือ สกว.ร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย

  สำนักงานคปก.จับมือ สกว.ร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย

  วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย กั

  More from กิจกรรมและการดำเนินงาน

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมประชุมยกร่างเค้าโครงงานวิจัย เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์” (มคอ.๑)

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมประชุมยกร่างเค้าโครงงานวิจัย เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์” (มคอ.๑)

  วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมประชุมยกร่างเค้าโครงงานวิจัย เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์” (มคอ.๑) ร่วมกับคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา

  สำนักงานคปก.ร่วมชี้แจงร่างพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ…. ต่อรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  สำนักงานคปก.ร่วมชี้แจงร่างพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ…. ต่อรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นำโดยนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และคณะ เข้าร่วมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการ

  More from จับกระแสปฏิรูป
  Selected Title