ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  “เสวนากัญชาทางการแพทย์กับการแก้กฎหมายเรื่องโทษทางอาญา”

  22/04/2016
  “เสวนากัญชาทางการแพทย์กับการแก้กฎหมายเรื่องโทษทางอาญา”

  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ – สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดย นางสาวลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับ เพจกัญชาชน HIGHLAND MAGAZINE และมูลนิธิโอโซน จัดโครงการวิชาการ “ยาเ

  สำนักงานคปก.ร่วมกับ South East Asia Legal Aid Network (SEALAW) ยกระดับการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมของทุกคน

  05/04/2016
  สำนักงานคปก.ร่วมกับ South East Asia Legal Aid Network (SEALAW) ยกระดับการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมของทุกคน

  นายกิตติพงษ์ ชูเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๑๖ (SDG) ส่งเสริมสังคมที่เป็นธรรม สงบสุขและมีส่วนร่วมตามหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรร

  เครือข่ายกระจายอำนาจรวมตัว ยื่นข้อเสนอต่อกรธ. ดันหลักการปกครองท้องถิ่นบรรจุ ในร่างรธน.ฉบับใหม่

  09/03/2016
  เครือข่ายกระจายอำนาจรวมตัว ยื่นข้อเสนอต่อกรธ. ดันหลักการปกครองท้องถิ่นบรรจุ ในร่างรธน.ฉบับใหม่

  9 มีนาคม 2559 – สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นำโดย ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ดำเนินการจัด “เวทีสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจร่างพระราชบัญญัติกระจายอำนาจแ

  สำนักงานคปก.รับข้อสังเกตคณะอนุกรรมาธิการการกฎหมาย สนช.ต่อแผนแม่บทปฏิรูปกระบวนยุติธรรมฉบับคปก.

  16/01/2016
  สำนักงานคปก.รับข้อสังเกตคณะอนุกรรมาธิการการกฎหมาย สนช.ต่อแผนแม่บทปฏิรูปกระบวนยุติธรรมฉบับคปก.

  กลุ่มงานกฎหมายกระบวนการยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ครั้งที่ ๔ ขึ้นที่ห้องประชุม ๑ สำนักงานคณะกรร


  No Image


  NameSizeHits
  กม คปก (ป) ที่ 1/2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ ศ . .1.7 MiB125
  กม.คปก.(ร) ที่ 7/2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....355.5 KiB482
  กม.คปก.(ก) ที่ 37/2558 เรื่อง กรอบและแนวทางปฏิรูปกฎหมายการชันสูตรพลิกศพ1.2 MiB300
  กม.คปก.(ก) ที่ 31/2558 เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑1.9 MiB164
  กม.คปก.(ก) ที่ 48/2558 เรื่อง แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา1.8 MiB449
  กม. คปก. (ก) ที่ 47/2558 เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น1.8 MiB371
  กม. คปก. (ก) ที่ 46/2558 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง1.1 MiB245
  กม.คปก.(ก) ที่ 43/2558 เรื่อง คุณสมบัติและบทบาทที่ปรึกษากฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชน740.2 KiB286
  กม คปก (ก) ที่ 42/2558 เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าข้อมูลข่าวสารของราชการ1.1 MiB193
  กม คปก (ก) ที่ 40/2558 เรื่อง กฎอัยการศึกและเขตอำนาจศาลทหารเหนือคดีพลเรือนที่กระทำความผิด390.4 KiB187
  1 2 3 16


  Selected Title