Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

คปก. จัดประชุมระดมความเห็นร่างพรบ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ…

17/10/2014
คปก. จัดประชุมระดมความเห็นร่างพรบ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ…

  วันที่ 17 ต.ค. 2557 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) จัดการประชุมระดมความเห็นต่อ “ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ….” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายภาคส่วน เช่น ตัวแทนผู้ใช้แรงงาน ตัวแทนจากเครือข่ายอนุรักษ์วิถีเกษตรกรรมหนองแซง-ภาชี...

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายในจังหวัดต้นแบบที่อัมพวา

16/10/2014
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายในจังหวัดต้นแบบที่อัมพวา

สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิรูปกฎหมายในจังหวัดต้นแบบ ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2557 โรงแรมกลุนทีรีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้ครู กศน. ในเรื่องแนวคิดร่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการกระจายอำนาจและสิทธิชุมชน การรักษาทรัพยากรน้ำ และการให้ความรู้ในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย...


NameSizeHits
NameSizeHits
กม คปก (ค) ที่ 13.2557 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ .) พ ศ . ...521.5 KiB10
กม คปก (ค) ที่ 12.2557 เรื่องร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ .)พ ศ .437.1 KiB13
กม คปก (ค) ที่ 9.2557 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ ศ . .640.0 KiB29
กม คปก (ค) ที่ 10.2557 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง(ฉบับที่)พ ศ ....543.5 KiB21
กม คปก (ค) ที่ 11.2557 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ ศ ....600.9 KiB22
กม คปก (ค) ที่ 8.2557 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ ศ . ...1.6 MiB16
กม คปก (น) ที่ 1.2557 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสวัสดิการสังคมเพื่อผู้สูงอายุ6.8 MiB31
กม คปก (ค) ที่ 7.2557 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ .) พ ศ ...2.9 MiB12
กม คปก (ค) ที่ 6.2557 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ .) พศ ..3.3 MiB12
570507 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน213.8 KiB259

เอกสารเผยแพร่

ปฏิทิน

ตุลาคม 2014
พฤ อา
« ก.ย.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031