ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  “แนวทางการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นก่อนพิจารณาคดี” ครั้งที่ ๓ เวทีภาครัฐ

  19/05/2016
  “แนวทางการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นก่อนพิจารณาคดี” ครั้งที่ ๓ เวทีภาครัฐ

    ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี กลุ่มงานกฎหมายกระบวนการยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้จัดโค

  ข้อเสนอให้พนักงานอัยการมีอำนาจสอบสวน และมีอำนาจกำกับและ ควบคุมการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน…

  19/05/2016
  ข้อเสนอให้พนักงานอัยการมีอำนาจสอบสวน และมีอำนาจกำกับและ ควบคุมการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน…

  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี กลุ่มงานกฎหมายกระบวนการยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้จัดโครง

  สำนักงานคปก.ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ….. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  17/05/2016
  สำนักงานคปก.ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ….. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.ณ รัฐสภา ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและคณะ ร่วมเข้าประชุมและชี้แจง กับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบ

  เครือข่ายกระจายอำนาจรวมตัว ยื่นข้อเสนอต่อกรธ. ดันหลักการปกครองท้องถิ่นบรรจุ ในร่างรธน.ฉบับใหม่

  09/03/2016
  เครือข่ายกระจายอำนาจรวมตัว ยื่นข้อเสนอต่อกรธ. ดันหลักการปกครองท้องถิ่นบรรจุ ในร่างรธน.ฉบับใหม่

  9 มีนาคม 2559 – สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นำโดย ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ดำเนินการจัด “เวทีสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจร่างพระราชบัญญัติกระจายอำนาจแ


  No Image


  NameSizeHits
  กม คปก (ป) ที่ 1/2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ ศ . .1.7 MiB154
  กม.คปก.(ร) ที่ 7/2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....355.5 KiB543
  กม.คปก.(ก) ที่ 37/2558 เรื่อง กรอบและแนวทางปฏิรูปกฎหมายการชันสูตรพลิกศพ1.2 MiB346
  กม.คปก.(ก) ที่ 31/2558 เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑1.9 MiB185
  กม.คปก.(ก) ที่ 48/2558 เรื่อง แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา1.8 MiB514
  กม. คปก. (ก) ที่ 47/2558 เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น1.8 MiB417
  กม. คปก. (ก) ที่ 46/2558 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง1.1 MiB271
  กม.คปก.(ก) ที่ 43/2558 เรื่อง คุณสมบัติและบทบาทที่ปรึกษากฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชน740.2 KiB316
  กม คปก (ก) ที่ 42/2558 เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าข้อมูลข่าวสารของราชการ1.1 MiB219
  กม คปก (ก) ที่ 40/2558 เรื่อง กฎอัยการศึกและเขตอำนาจศาลทหารเหนือคดีพลเรือนที่กระทำความผิด390.4 KiB209
  1 2 3 16


  Selected Title