ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  คปก.ประสานความร่วมมือคณะนิติศาสตร์ ม.อุบล สร้างเครือข่ายช่วยเหลือปชช.ทางกฎหมาย พร้อมอบรมอาสาสมัครสิทธิมนุษยชน

  23/09/2015
  คปก.ประสานความร่วมมือคณะนิติศาสตร์ ม.อุบล สร้างเครือข่ายช่วยเหลือปชช.ทางกฎหมาย พร้อมอบรมอาสาสมัครสิทธิมนุษยชน

  23 กันยายน 2558 – สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จับมือมหาวิทยาลัยอ

  สำนักงานคปก.-ASETUC ร่วมหารือแนวทางผลักดันร่างข้อตกลงอาเซียนเพื่อคุ้มครองสิทธิคนทำงาน

  03/09/2015
  สำนักงานคปก.-ASETUC ร่วมหารือแนวทางผลักดันร่างข้อตกลงอาเซียนเพื่อคุ้มครองสิทธิคนทำงาน

  3 กันยายน 2558 – สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “ร่างข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนทำงานและร่างประมวลกฎหมายแรงงานและการบริหารแรงงาน” ณ ห้องประชุม BB204 โรงแรมเซ

  สนง.คปก.เดินหน้าจัดเวทีเผยแพร่ร่างกม.ชุมนุมสาธารณะ,จังหวัดปกครองตนเอง,สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย

  15/07/2015
  สนง.คปก.เดินหน้าจัดเวทีเผยแพร่ร่างกม.ชุมนุมสาธารณะ,จังหวัดปกครองตนเอง,สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย

      15 กรกฎาคม 2558 – สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดเวทีเผยแพร่ร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ…. ร่างพ.ร.บ.การบร

  คปก.จับมือรมว.สาธารณสุข เดินหน้าดันร่างกม.คุ้มครองผู้เสียหายทางการแพทย์

  03/07/2015
  คปก.จับมือรมว.สาธารณสุข เดินหน้าดันร่างกม.คุ้มครองผู้เสียหายทางการแพทย์

  นางสุนี ไชยรส ประธานคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคมในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เข้าพบเพื่อหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน  ณ ห้องประช  NameSizeHits
  กม. คปก. (ก) ที่ 47/2558 เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น1.8 MiB21
  กม. คปก. (ก) ที่ 46/2558 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง1.1 MiB18
  กม.คปก.(ก) ที่ 43/2558 เรื่อง คุณสมบัติและบทบาทที่ปรึกษากฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชน740.2 KiB28
  กม คปก (ก) ที่ 42/2558 เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าข้อมูลข่าวสารของราชการ1.1 MiB19
  กม คปก (ก) ที่ 40/2558 เรื่อง กฎอัยการศึกและเขตอำนาจศาลทหารเหนือคดีพลเรือนที่กระทำความผิด390.4 KiB17
  กม.คปก.(ก) ที่ 39/2558 เรื่อง การกำหนดอัตราโทษและการบังคับโทษตามความผิดต่อพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ.25513.4 MiB18
  กม คปก (ก) ที่ 44/2558 เรื่อง การปฏิรูปการสอบสวนคดีพิเศษ576.5 KiB21
  กม คปก (ก) ที่ 41/2558 เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยแร่1.9 MiB22
  กม.คปก. (ร) ที่ 6/2558 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ ศ . .2.0 MiB59
  กม.คปก. (ก) ที่ 37/2558 เรื่อง กรอบและแนวทางปฏิรูปกฎหมายการชันสูตรพลิกศพ1.2 MiB52
  1 2 3 16


  Selected Title