ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ภารกิจปฏิรูป

  สรุปการสัมภาษณ์ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ เรื่อง “ทิศทางการปฏิรูปสื่อ”

  By
  20/03/2017
  สรุปการสัมภาษณ์ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ เรื่อง “ทิศทางการปฏิรูปสื่อ”

  คปก.เสนอหลักการปฏิรูปสื่อ เน้นกำกับไม่ควบคุม สร้างกลไกการกำกับดูแลกันเอง ตั้งสภาวิชาชีพและดึงหน่วยงานปกครองหรือกวทช.กำกับดูแลร่วม นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ กรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดที่ ๑ ให้สัมภาษณ์ทาง

  แผนการปฏิรูป ของ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

  By
  20/03/2017
  แผนการปฏิรูป ของ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

  แผนการปฏิรูป ของ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน ได้กำหนดประเด็นสำคัญเร่งด่วนในการปฏิรู