ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ประชาสัมพันธ์

  ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส(ด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร)ถึง๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่องขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส(ด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร) ตามที่มีประกาศรับสมัคร ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕

  ประกาศสำนักงานเรื่องรับสมัครพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโสด้านบริหารและพัฒนาบุคคลและผู้ช่วยนักวิชาการกฎหมายด้านเอกชนและธุรกิจ

  ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อาคารซอฟแวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ประกาศรับสมัครพนักงานคปก.20เมย-19พค2

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง ผลการประกวดบทความทางวิชาการ

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  เรื่อง  ผลการประกวดบทความทางวิชาการ

            ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเรื่อง      ผลการประกวดบทความทางวิชาการ   รายละเอียดตามเอกสารแนบ      ผลการประกวดบทความทางวิชาการ

  สถาบันสิทธิมนุษยชนฯ ม.มหิดลจับมือศูนย์ศึกษาสันติภาพฯ จุฬาฯ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมถกแถลงรัฐธรรมนูญ

  สถาบันสิทธิมนุษยชนฯ ม.มหิดลจับมือศูนย์ศึกษาสันติภาพฯ จุฬาฯ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมถกแถลงรัฐธรรมนูญ

  16 เมษายน 2558 – สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม “การประชุมถกแถลงรัฐธรรมนูญ” โดยมีวัตถุประสงค

  ประกาศสำนักงานเรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส(งานบริหารและพัฒนาบุคคล)

  ตามที่สำนักงานมีประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายรับสมัครบุคคลเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส(งานบริหารและพัฒนาบุคคล)   ๑ ตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภา

  คปก.จัดเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “เมื่อร้อง/เล่นเพลงที่ตนเองแต่งแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์: ปัญหาและการเยียวยา”

  คปก.จัดเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “เมื่อร้อง/เล่นเพลงที่ตนเองแต่งแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์: ปัญหาและการเยียวยา”

      คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจัดโครงการเสวนาโต๊ะกลม โดย คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว การส่งเสริมการลงทุน และการธนาคาร จัด โครงการเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “เมื่อร้อง/เล่นเพล

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเรื่องการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่ ๑.๑ พนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส(ด้านบริหารและพัฒนาบุคคล)

  รายละเอียดตามเอกสาร ประกาศการสอบสัมภาษณ์บุคคลตำแหน่ง ๑.๑ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเรื่องการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่ ๑.๑ พนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส(ด้านบร

  ขยายระยะเวลาโครงการประกวดบทความเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔ ปี คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  ขยายระยะเวลาโครงการประกวดบทความเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔ ปี คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายขยายเวลาการประกวดบทความวิชาการตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ประกาศผลการประกวดบทความวิชาการทางเว็บไซต์วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เนื่องในโอกาสที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหม

  ประกวดบทความเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔ ปี คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  ประกวดบทความเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔ ปี คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  เนื่องในโอกาสที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายครบรอบวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ ในปี ๒๕๕๘ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจึงได้จัดโครงการประกวดบทความวิชาการ ในงานสั

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ตำแหน่งที่ ๑.๒-๑.๓

  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ตำแหน่งที่ ๑.๒-๑.๓