ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ประชาสัมพันธ์

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง รองเลขาธิการ คปก. ฝ่ายวิชาการ / พนักงานระดับอาวุโส

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง รองเลขาธิการ คปก. ฝ่ายวิชาการ / พนักงานระดับอาวุโส

  ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม (ในเวลาราชการ) สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น ๑๕ เลขที่ ๙๙ หมู่ ๔ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

  ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม (ในเวลาราชการ) สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น ๑๕ เลขที่ ๙๙ หมู่ ๔ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์

  ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ….

  ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ….


  เกาะติดความคืบหน้าสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  เกาะติดความคืบหน้าสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  25 กันยายน 2556 – สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  คปก.ขยายระยะเวลารับสมัครเลขาธิการฯถึง16 กันยายนนี้

  คปก.ขยายระยะเวลารับสมัครเลขาธิการฯถึง16 กันยายนนี้

  30 สิงหาคม 2556 - สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายแจ้งขยายระยะเวลาการรับสมัครเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  ขยายระยะเวลารับสมัครนิสิตนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน

  ขยายระยะเวลารับสมัครนิสิตนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน

  เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานได้รับความรู้และประสบการณ์จริงในการทำงาน

  คปก.เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานปี 2556

  คปก.เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานปี 2556

  เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์จริงในการทำงาน ... สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 32 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พ.ย. 2555

  คปก.ประกาศรับสมัครรองเลขาธิการฯ 2 อัตรา

  คปก.ประกาศรับสมัครรองเลขาธิการฯ 2 อัตรา

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย