ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  Highlight

  Highlight

  ติดตามรับชมหนังสั้นเรื่อง “The Purple Kingdom”

  By
  22/02/2017
  ติดตามรับชมหนังสั้นเรื่อง “The Purple Kingdom”

  “เมื่อการอุ้มหาย เกิดจากน้ำมือของ…ผู้มีอำนาจ” -The Purple Kingdom- ภาพยนตร์โดย : พิมพกา โตวิระ หนังสั้นประเด็น : การอำนวยความยุติธรรมโดยรัฐ เมื่อบุคคลสูญหาย 1 ใน 9 หนังสั้น ก้าวปฏิรู

  ติดตามรับชมหนังสั้นเรื่อง “ศพนิรนาม”

  By
  14/02/2017
  ติดตามรับชมหนังสั้นเรื่อง “ศพนิรนาม”

  -ศพนิรนาม- ภาพยนตร์โดย : มานุสส วรสิงห์ หนังสั้นประเด็น : การใช้นิติวิทยาศาสตร์ ในการค้นหาหลักฐานในคดีอาญา 1 ใน 9 หนังสั้น ก้าวปฏิรูป เมื่อคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจับมือกับไทยพีบีเอสและ 9 ผู้กำกับรุ่นให

  ติดตามรับชมหนังสั้นเรื่อง “จุดตบของเจน”

  By
  09/02/2017
  ติดตามรับชมหนังสั้นเรื่อง “จุดตบของเจน”

  “จุดตบของเจน” ภาพยนตร์โดย : คงเดช จาตุรันต์รัศมี หนังสั้นประเด็น : อัยการค้นหาความจริง 1 ใน 9 หนังสั้น ก้าวปฏิรูป เมื่อคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจับมือกับไทยพีบีเอสและ 9 ผู้กำกับรุ่นใหม่ มาเปิ

  ติดตามรับชมหนังสั้นเรื่อง “หาย(นะ)”

  By
  09/02/2017
  ติดตามรับชมหนังสั้นเรื่อง “หาย(นะ)”

  “…ชาวบ้านในชุมชนจะทำอย่างไร? เมื่อพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์…หายไป…!…” หาย(นะ) ภาพยนตร์โดย พรรณพันธ์ ทรงขำ หนังสั้นประเด็น : ไกล่เกลี่ยเคลียร์ได้…ด้วยชุมชน”

  ติดตามรับชมหนังสั้นเรื่อง “หยุดนะ…ยอมมอบตัวซะโดยดี เราล้อมไว้หมดแล้ว”

  By
  09/02/2017
  ติดตามรับชมหนังสั้นเรื่อง “หยุดนะ…ยอมมอบตัวซะโดยดี เราล้อมไว้หมดแล้ว”

    ติดตามรับชม “หยุดนะ…ยอมมอบตัวซะโดยดี เราล้อมไว้หมดแล้ว” ภาพยนตร์โดย สันติ แต้พานิช หนังสั้นประเด็น : สิทธิ…ผู้ถูกจับกุม ๑ ใน ๙ หนังสั้นชุดปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอาญา ออกอากาศว

  รองนายกฯ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเลขาธิการคปก.

  By
  25/01/2017
  รองนายกฯ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเลขาธิการคปก.

    เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยมีผลนับแต่วันที่ ๒๐

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมประชุมยกร่างเค้าโครงงานวิจัย เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์” (มคอ.๑)

  By
  12/01/2017
  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมประชุมยกร่างเค้าโครงงานวิจัย เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์” (มคอ.๑)

  วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมประชุมยกร่างเค้าโครงงานวิจัย เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์” (มคอ.๑) ร่วมกับคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา

  สำนักงานคปก.จับมือ สกว.ร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย

  By
  10/01/2017
  สำนักงานคปก.จับมือ สกว.ร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย

  วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย กั

  ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเข้าพบรองนายกรัฐมนตรี(ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม) ในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๐ และขอคำปรึกษาและหารือการปฏิบัติงาน

  By
  10/01/2017
  ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเข้าพบรองนายกรัฐมนตรี(ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม) ในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๐ และขอคำปรึกษาและหารือการปฏิบัติงาน

  ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายพร้อมนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและคณะ เข้าพบศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายสุรชัย

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  By
  05/01/2017
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  กำหนดการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.ณ ห้องประ