ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  กิจกรรมและการดำเนินงาน

  คปก. เสนอร่างพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ… (ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย) เพื่อปฏิรูปประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  By
  16/03/2017
  คปก. เสนอร่างพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ… (ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย) เพื่อปฏิรูปประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  จากการประชุมสมัชชาสามัญองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี  ในหัวข้อ  “ขับเคลื่อนประเทศ

  ผู้บริหารสนง.คปก.พบประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

  By
  14/02/2017
  ผู้บริหารสนง.คปก.พบประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

  นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และ ผู้บริหารสำนักงานฯ เข้าพบ ร้อยเอก ดร.ทินพันธ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสวัสดีปีใหม่และหารือการประสานงานความร่วมม

  สำนักงานคปก.จับมือ สกว.ร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย

  By
  10/01/2017
  สำนักงานคปก.จับมือ สกว.ร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย

  วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย กั

  ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเข้าพบรองนายกรัฐมนตรี(ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม) ในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๐ และขอคำปรึกษาและหารือการปฏิบัติงาน

  By
  10/01/2017
  ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเข้าพบรองนายกรัฐมนตรี(ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม) ในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๐ และขอคำปรึกษาและหารือการปฏิบัติงาน

  ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายพร้อมนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและคณะ เข้าพบศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายสุรชัย

  สำนักงานคปก.- กฤษฎีกา เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นเตรียมจัดทำร่างกม.ขยะ ตามแนวปฏิรูปประเทศในร่างรธน.ฉบับลงประชามติ

  By
  01/12/2016
  สำนักงานคปก.- กฤษฎีกา เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นเตรียมจัดทำร่างกม.ขยะ ตามแนวปฏิรูปประเทศในร่างรธน.ฉบับลงประชามติ

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการจัดทำกฎหมายในการบริหารจัดการขยะ” ระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๖ สำนั

  ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกล่าวปฏิญาณ “รวมพลังแห่งความภักดี”และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน ที่สำนักงานฯ

  By
  22/11/2016
  ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกล่าวปฏิญาณ “รวมพลังแห่งความภักดี”และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน ที่สำนักงานฯ

  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นำผู้บริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กล่าวปฏิญาณ “รวมพลังแห่งความภักดี” บริเวณ

  เลขาธิการคปก. นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคปก. ร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวารพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกราบสักการะเบื้องหน้าพระบรมโกศ

  By
  30/10/2016
  เลขาธิการคปก. นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคปก. ร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวารพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกราบสักการะเบื้องหน้าพระบรมโกศ

    ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวารพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทร

  เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย น้อมเกล้าถวายอาลัยในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

  By
  18/10/2016
  เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย น้อมเกล้าถวายอาลัยในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

  “ปวงข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้                  และขอตั้งจิตอธิฐา

  เข้าพบเพื่อหารือกับประธานศาลฎีกาเรื่องแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์

  By
  11/10/2016
  เข้าพบเพื่อหารือกับประธานศาลฎีกาเรื่องแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์

    เข้าพบเพื่อหารือกับประธานศาลฎีกาเรื่องแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์…วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารศาลฎีกา ศูนย์ราชการ อาคาร A ถ.แจ้งวัฒนะ ดร.ลัดดาวัลย์ ตัน

  นักวิชาการ แพทย์และภาคประชาชน เห็นพ้องเรียกร้องร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดปลดล็อกโทษทางอาญา เสนอปรับโครงสร้างมุ่งแก้ที่การบำบัดรักษาแทนการปราบปราม

  By
  28/09/2016
  นักวิชาการ แพทย์และภาคประชาชน เห็นพ้องเรียกร้องร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดปลดล็อกโทษทางอาญา เสนอปรับโครงสร้างมุ่งแก้ที่การบำบัดรักษาแทนการปราบปราม

  นักวิชาการ แพทย์และภาคประชาชน เห็นพ้องเรียกร้องร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดปลดล็อกโทษทางอาญา เสนอปรับโครงสร้างมุ่งแก้ที่การบำบัดรักษาแทนการปราบปราม ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ – สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจัดงานสั