ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ข่าวเผยแพร่

  เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕ ปี เรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (RIA) กับการปฏิรูปกฎหมาย”

  By
  09/06/2016
  เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕ ปี เรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (RIA) กับการปฏิรูปกฎหมาย”

    เอกสารประกอบการนำเสนอของวิทยากร ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) Mr. Scott Jacobs ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง (RIA)  จากป

  สำนักงานคปก.ร่วมมือกับ กสม.และมหาวิทยาลัยรังสิตจัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อรับฟังและจัดทำข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ….

  By
  01/05/2016
  สำนักงานคปก.ร่วมมือกับ กสม.และมหาวิทยาลัยรังสิตจัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อรับฟังและจัดทำข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ….

  โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อรับฟังและจัดทำข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ….วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐-๑๓.๐๐ น.ณ ห้องประชุม ๗๐๙ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยความร่วมม

  ผลลัพธ์จากการประชุมปรึกษาหารือภูมิภาคเกี่ยวกับการเข้าถึงความยุติธรรมและ ความช่วยเหลือทางกฎหมายในอาเซียน

  By
  06/04/2016
  ผลลัพธ์จากการประชุมปรึกษาหารือภูมิภาคเกี่ยวกับการเข้าถึงความยุติธรรมและ ความช่วยเหลือทางกฎหมายในอาเซียน

             แถลงการณ์หนทางสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับความช่วยเหลือทางกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ผลลัพธ์จากการประชุมปรึกษาหารือภูมิภาคเกี่ยวกับการเข้าถึงความยุติธรรมและความช่วยเหลือทางกฎหมายในอาเ

  สำนักงานคปก.ร่วมกับ SEALAW จะจัดการประชุมระดับภูมิภาคหัวข้อการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในอาเซียน

  By
  30/03/2016
  สำนักงานคปก.ร่วมกับ SEALAW จะจัดการประชุมระดับภูมิภาคหัวข้อการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในอาเซียน

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับ South East Asia Legal Aid Network (SEALAW) จะดำเนินการจัดการประชุมระดับภูมิภาคในหัวข้อ “การเข้าถึงความยุติธรรมและความช่วยเหลือด้านกฎหมายในอาเซียน: สถานการณ

  เฉลยคำตอบรายการวิทยุ ” ๑๐๑ ปฏิรูปกฎหมายประชาชนกับ คปก.”

  By
  01/02/2016

  กิจกรรมตอบคำถามในรายการ ๑๐๑ ปฏิรูปกฎหมายประชาชนกับ คปก. ทุกวันจันทร์/อังคาร/พุธ เวลา ๒๐.๓๐ -๒๑.๐๐ น. ผู้ที่ตอบคำถามถูกและที่ได้รับของที่ระลึกประจำวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙คำตอบคือ แบบท่องจำ จำนวน ๑

  ฟังรายการวิทยุย้อนหลัง ” ๑๐๑ ปฏิรูปกฎหมายประชาชนกับ คปก. ” ได้ทุกตอนที่นี่

  By
  29/01/2016
  ฟังรายการวิทยุย้อนหลัง ” ๑๐๑ ปฏิรูปกฎหมายประชาชนกับ คปก. ” ได้ทุกตอนที่นี่

   ออกอากาศทุกวันจันทร์/อังคาร/พุธ เวลา ๒๐.๓๐-๒๑.๐๐ น  เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (นางสาวลัดดาวัลย์ ต

  รายการ ๑๐๑ ปฏิรูปกฎหมายประชาชนกับคปก.เสนอ”มิติการปฏิรูปกฎหมายกับการยกร่างรัฐธรรมนูญ”

  By
  06/01/2016
  รายการ ๑๐๑ ปฏิรูปกฎหมายประชาชนกับคปก.เสนอ”มิติการปฏิรูปกฎหมายกับการยกร่างรัฐธรรมนูญ”

  “ ถ้ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด เขียนถ้าออกมาไม่ชัดเจนไม่รับรองสิทธิความ เสมอภาค และแรงงานจะส่งผลต่อกฎหมายลูก ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องมีการฟังเสียงจากผู้คนอย่างกว้างขวาง ทุกเพศสภาพ̶

  รายการ ๑๐๑ ปฏิรูปกฎหมายประชาชนกับคปก.วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เสนอตอน ปฏิรูปศาล

  By
  01/12/2015
  รายการ ๑๐๑ ปฏิรูปกฎหมายประชาชนกับคปก.วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เสนอตอน ปฏิรูปศาล

    สัมภาษณ์นายศราวุฒิ ประทุมราช นักวชิการปฏิรูปกฎหมายชำนาญการพิเศษ “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในชั้นการปรับปรุงการดำเนินคดีอาญาในชั้นศาล” ทั้ง ๓ ศาล ประกอบด้วย ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศ

  รายการวิทยุ “๑๐๑ ปฏิรูปกฎหมายประชาชนกับ คปก. “ตอน “การเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร์” สัมภาษณ์ นายไพโรจน์ พลเพชร” กรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดที่ ๑

  By
  30/11/2015
  รายการวิทยุ “๑๐๑ ปฏิรูปกฎหมายประชาชนกับ คปก. “ตอน “การเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร์” สัมภาษณ์ นายไพโรจน์ พลเพชร” กรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดที่ ๑

   รายการ “๑๐๑ ปฏิรูปกฎหมายประชาชนกับ คปก.ออกอากาศทุกวันจันทร์/อังคาร/พุธ วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๑.๐๐ น. เสนอตอน “การเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร์” สัมภาษณ์ นายไพโรจน์ พลเพชร” กรรมกา

  “ความหวังประชาธิปไตยต่อรัฐธรรมนูญใหม่”ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนและการทำประชามติวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

  By
  25/11/2015
  “ความหวังประชาธิปไตยต่อรัฐธรรมนูญใหม่”ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนและการทำประชามติวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

  รายการ ” ๑๐๑ ปฏิรูปกฎหมายประชาชนกับคปก.” ทุกวันจันทร์/อังคาร/พุธ เวลา ๒๑.๐๐-๒๑.๓๐ น.วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๑.๐๐น.”ความหวังประชาธิปไตยต่อรัฐธรรมนูญใหม่” ประเด็นการมี