ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  จัดซื้อ-จัดจ้าง

  เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการยื่นซองเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2556

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการยื่นซองเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2556

  ผลการสอบราคาจ้างโครงการวิจัย เรื่อง อนุวัติกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและการลงทุน

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างโครงการวิจัย เรื่อง อนุวัติกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและการลงทุน

  เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

  สอบราคาจ้างวิจัยอนุวัติกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : ศึกษากรณีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และการลงทุน

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง สอบราคาจ้างวิจัยอนุวัติกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวและการลงทุน

  จัดซื้อ-จัดจ้าง วิธีพิเศษ

  tor จ้างตกแต่งสถานที่ ชั้น ๑๖

  สอบราคาจัดจ้างโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็คทรอนิกส์

  รายละเอียดตามไฟล์แนบ สอบราคาจัดจ้างโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็คทรอนิกส์

  สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๘ รายการ

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๘ รายการ รายละเอียด ตามเอกสารแนบ สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๘ รายการ