ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน จำนวน 3 อัตรา

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน จำนวน  3  อัตรา

  ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชั้น 15 อาคารซอฟแวร์ ปาร์ค ตั้งแต่วันที่ 9-30 ธันวาคม 2557  ในวันเวลาทำการ (8.30-16.30 น.)  โทรศัพท์  02-5026000 ต่อ 8381

  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล 3 อัตรา

  ใบสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่ง1.1-1.3