ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ประกาศขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลตำแหน่งพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส(งานบริหารและพัฒนาบุคคล) ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

  ตามที่มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน จึงขยายระยะเวลารับสมัครและคัดเลือกดังกล่าว ออกไปถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

  ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครตำแหน่ง1.1 พนักงานอาวุโส(งานบริหาร

  ตรวจสอบคุณสมบัติ และ ใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล 3 อัตรา