ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่องการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

  ตำแหน่งพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมาย ๑ (สำนักเลขาธิการ)และพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมาย ๒ (สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่าย)

  รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

  ประกาศเรื่องการสอบสัมภาษณ์คัดเลือก ตำแหน่ง1.2-1.3