ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเรื่องการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่ ๑.๑ พนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส(ด้านบริหารและพัฒนาบุคคล)

  รายละเอียดตามเอกสาร ประกาศการสอบสัมภาษณ์บุคคลตำแหน่ง ๑.๑

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเรื่องการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่ ๑.๑ พนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส(ด้านบริหารและพัฒนาบุคคล) วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชั้น ๑๕ อาคารซอฟแวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ