ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ประกาศสำนักงานเรื่องรับสมัครพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโสด้านบริหารและพัฒนาบุคคลและผู้ช่วยนักวิชาการกฎหมายด้านเอกชนและธุรกิจ

  ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อาคารซอฟแวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

  ประกาศรับสมัครพนักงานคปก.20เมย-19พค2558

  ใบสมัครพนักงานคปก1.1-1.2