ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส(ด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร)ถึง๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่องขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส(ด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร) ตามที่มีประกาศรับสมัคร ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น ขอขยายการเปิดรับสมัครไปถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

  ดาวน์โหลดรายละเอียดตามนี้ ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครตำแหน่ง1.1 บุคคลอาวุโส

  ประกาศรับสมัครพนักงานคปก.2558 (1)

  ใบสมัครพนักงานคปก1.1-1.2 (3)