ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส (ด้านบริหารงานและพัฒนาบุคคล)

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่องผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส (ด้านบริหารงานและพัฒนาบุคคล) ชื่อนางสาวนันท์ธิการ หลิมเจริญ

  โดยให้มารายงานตัวที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายภายใน ๗ วันนับจากวันประกาศ พร้อมหลักฐานที่แสดงว่ามีคุณสมบัติตามประกาศ

  อ่านประกาศที่นี่ ๐๔๐ เรื่้อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง 1.1 พนักงานบริหารงานป