ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

  • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

  • Member Login
    Lost your password?

    รับสมัครลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน

    ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ๑ อัตรา คุณสมบัติผู้สมัครมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านการตรวจสอบภายในและประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปี หรือ  มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านการตรวจสอบภายในและประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานกำหนดด้วยตนเอง ที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ชั้น ๑๙ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

    อ่านรายละเอียดที่นี่ ๐๔๕ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย