ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕ ปี เรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (RIA) กับการปฏิรูปกฎหมาย”

   

  เอกสารประกอบการนำเสนอของวิทยากร

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  รายงานพิเศษ: 5 ปี  “คปก.” พร้อมเดินหน้ายกระดับปฏิรูปกม.ด้วย RIA “ดร.วิษณุ” แนะส่วนราชการเตรียมพร้อมภารกิจ “วิเคราะห์ผลกระทบกม.”

  ตามรธน.ม. 77 (ตอนที่ 1)

  รายงานพิเศษ 5ปี “คปก.”: หน่วยงานรัฐเตรียมพร้อมขับเคลื่อนกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายให้เป็นรูปธรรม (ตอนที่ 2)

  ดร.วิษณุ 2     เลขาธิการดร.ลัดดาวัลย์ฯ 1    ภาพหมู่กอดีตกรรมการและวิทยากร     ภาพหมู่ช่วงบ่ายวิทยากรกับอดีตกรรมการ3     ดร.เดือนเด่นและMer.Scott    IMG_4187