ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเข้าพบรองนายกรัฐมนตรี(ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม) ในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๐ และขอคำปรึกษาและหารือการปฏิบัติงาน

  ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายพร้อมนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและคณะ เข้าพบศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ ๑ และนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๐ และขอคำปรึกษาและหารือการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐

  %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98 ถ่ายภาพร่วมกับศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ ๑

  img_8324  ถ่ายภาพร่วมกับ นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร