ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ติดตามรับชมหนังสั้นเรื่อง “หยุดนะ…ยอมมอบตัวซะโดยดี เราล้อมไว้หมดแล้ว”

   

  หนังพี่แต้2

  ติดตามรับชม “หยุดนะ…ยอมมอบตัวซะโดยดี เราล้อมไว้หมดแล้ว”
  ภาพยนตร์โดย สันติ แต้พานิช
  หนังสั้นประเด็น : สิทธิ…ผู้ถูกจับกุม
  ๑ ใน ๙ หนังสั้นชุดปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอาญา
  ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
  ทาง Thai PBS
  .
  รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live
  .
  หรือชมย้อนหลัง ได้ที่ http://program.thaipbs.or.th/Talktofilms/videos/show

  หนังพี่แต้1