ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ผู้บริหารสนง.คปก.พบประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

  14/02/2017
  By

  IMG_8803

  นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และ ผู้บริหารสำนักงานฯ เข้าพบ ร้อยเอก ดร.ทินพันธ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสวัสดีปีใหม่และหารือการประสานงานความร่วมมือการทำงานร่วมกัน ที่สำนักงานวุฒิสภา อาคาร ๒ ถนนอู่ทองใน  เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา